ToS Syurga Neraka

Tidak ada Tuhan selain ALLAH maka dirikanlah Sholat untuk mengingat ALLAH

ToS Syurga Neraka : Ejekan Pendeta Yahudi, Nabbasy bin Qais, Salam bin Masykam dan’Abdullah bin Shuriya

Ejekan Pendeta Yahudi Nabbasy bin Qais

Iman Hijrah dan Jihad MyWapBlog.com – Diriwayatkan bahwa pada suatu hari seorang pendeta Yahudi yang bernama Nabbasy bin Qais datang kepada Nabi Muhammad Sallallaahu’Alayhi wa Sallam dan berkata : ”Muhammad, mengapa engkau menyuruh kami supaya kami mengikut TUHAN-mu, sedang TUHAN-mu itu bakhil (kikir), bukan?”

Waktu itu perkataan Nabbasy semacam itu di biarkan saja oleh Nabi, dan seketika itu juga ALLAH menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallaahu’Alayhi wa Sallam yang bunyinya :

”waq aa lati a lyahuudu yadu al l aa hi maghluulatun ghullat aydiihim walu’inuu bim aa q aa luu bal yad aa hu mabsuu th at aa ni yunfiqu kayfa yasy aa u walayaziidanna katsiiran minhum m aa unzila ilayka min rabbika th ughy aa nan wakufran wa-alqayn aa baynahumu a l’ad aa wata wa a lbagh dhaa -a il aa yawmi a lqiy aa mati kullam aa awqaduu n aa ran lil h arbi a th fa-ah aa al l aa hu wayas’awna fii a l-ar dh i fas aa dan wa al l aa hu l aa yu h ibbu a lmufsidiin a.”

”Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu” [426], sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu [427] dan merekalah yang dila’nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Qur’anyang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.
[426]. Maksudnya ialah kikir. [427]. Kalimat-kalimat ini adalah kutukan dari Allah terhadap orang-orang Yahudi berarti bahwa mereka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan akandisiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak.”

Al Qur’an surat Al Maidah ayat 64

Sumber Al Qur’an terjemah bahasa Indonesia dari

Ejekan Pendeta Yahudi, Salam bin Masykam

Iman Hijrah dan Jihad MyWapBlog.com – Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad Sallallaahu’Alayhi wa Sallam datang kepada Salam bin Masykam, sedang ketika itu Harits bin Rafi’, Malik bin Shaif dan Rafi’ bin Huraimilah sedang ada di rumah Salam dan mereka berempat itu tidak lain ialah pendeta-pendeta Yahudi. Setelah Nabi Muhammad berseru kepada mereka itu supaya mereka masuk mengikut Islam, mereka menjawab : ”Muhammad bukanlah engkau telah mengakui bahwa engkau memeluk agama Nabi Ibrahim, dan engkau telah percaya bahwa kitab agama yang ada di tangan kami dari pada Taurat itu benar, engkau pun telah menyaksikan bahwa Taurat itu dari pada kitab ALLAH dengan benar?”

Nabi Muhammad Sallallaahu’Alayhi wa Sallam menjawab : ”Ya, sudah tentu. Tetapi, mengapa kamu mengingkari apa yang tersebut dalam Taurat, daripada apa yang telah di janjikan oleh ALLAH kepada kamu sebagaimana yang telah termaktub dalam Taurat itu, dan kamu menyembunyikan dari padanya segala apa yang telah di perintahkan kepada kamu, supaya kamu menerang-nerangkannya kepada manusia?”

Mereka menyahut : ”Oh, tidak begitu, Muhammad. Kami hanya mengikut akan segala apa yang telah ada di tangan kami, dan sesungguhnya kami telah mengikut akan petunjuk yang lurus (benar). Sebab itu kami tidak akan percaya kepadamu dan tidak pula akan mengikut seruanmu.”

Oleh sebab itu ALLAH menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallaahu’Alayhi wa Sallam yang bunyinya :

”qul y aa ahla a lkit aa bi lastum ‘al aa syay-in h att aa tuqiimuu al ttawr aa ta wa a l-injiila wam aa unzila ilaykum min rabbikum walayaziidanna katsiiran minhum m aa unzila ilayka min rabbika th ughy aa nan wakufran fal aa ta/sa ‘al aa a lqawmi a lk aa firiin a.”

”Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Qur’an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.”

Al Qur’an surat Al Maidah ayat 68

Sumber Al Qur’an terjemah bahasa Indonesia dari

Ejekan Pendeta Yahudi, ‘Abdullah bin Shuriya

Iman Hijrah dan Jihad MyWapBlog.com – Diriwayatkan bahwa pada suatu hari ‘Abdullah bin Shuriya bersama-sama dengan segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad Sallallaahu’Alayhi wa Sallam lalu berkata : ”Muhammad, saya hendak bertanya kepada engkau. Oleh karena tiap-tiap Nabi dan Rasulullah itu tentu ada penolongnya dari pada satu malaikat untuk menjadi perantara menyampaikan wahyu dari TUHAN, maka dari itu siapakah malaikat TUHAN yang menjadi penolong engkau, adanya jawaban engaku atas pertanyaan kami itulah nanti yang boleh jadi mempersatukan kami dan engkau atau memisahkan kami dan engkau.”

Pada saai itu Nabi Sallallaahu’Alayhi wa Sallam menjawab : ”Seorang malaikat yang menjadi kawanku sebagai penolongki ialah Jibril ; dan ALLAH tidak membangkitkan seorang Nabi dan PesuruhNya melainkan Jibrillah yang menjadi penolongnya dan menjadi perantara menyampaikan wahyu kepadanya.”

Mereka berkata : ”Maka karena Jibril itulah yang menjadikan kami harus berpisah daripada engkau dan pengikut-pengikut engkau. Seandainya yang menjadi penolong engkau itu selain Jibril, niscaya kita bersatu, dan kami harus membenarkan engkau serta mengikut engkau.”

Nabi berkata : ”Mengapa begitu? Apa yang melarang kamu sekalian membenarkan Jibril?”

Mereka menjawab : ”Ya, karena Jibril itu seteru kami!”

Dan ketika itu Nabi Muhammad Sallallaahu’Alayhi wa Sallam diam. Dan seketika itu juga ALLAH menurunkan wahyu kepada beliau yang bunyinya :

”qul man k aa na ‘aduwwan lijibriila fa-innahu nazzalahu ‘al aa qalbika bi-i dz ni al l aa hi mu sh addiqan lim aa bayna yadayhi wahudan wabusyr aa lilmu/miniin a.”

”Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril,maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur’an) ke dalamhatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”

Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 97

Sumber Al Qur’an terjemah bahasa Indonesia dari

Sumber asli dari Iman Hijrah dan Jihad Blogspot.com
Tersalin juga disini Iman Hijrah dan Jihad WordPress.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 18, 2012 by .
%d blogger menyukai ini: